O nás

Naše skupina veteránů se jmenuje Veteran Velociped Club Žízeň a Hlad, zkratka VVC ŽAH.
Jezdíme na starých kolech a v dobovém oblečení od r.2006.  Našimi členy jsou veteráni z okolí Nového Bydžova. Prezidentem je pekař Libor  z Měníka, který se stará o náš hlad, žízeň hasíme cestou podle potřeby. Zároveň  je  Měník naší logistickou základnou. Naší technickou  základnou je mechanik Mirek z Lužce n.C.,  který se v případě závady na velocipedech postará o opravu. Naše cesty zdobí kulturní, společenské a sportovní akce. Jezdíme každý rok část etapy veřejné Cyklotour  Na kole dětem s Pepou Zimovčákem, který jede 10 etap přes ČR na podporu nemocných dětí.

Aniž bychom si  to uvědomili, jsme takoví pokračovatelé Klubu českých velocipedistů v Novém  Bydžově. Je nás asi 40, pravidelně se nás na akce schází 15-20.
Jestli máte zájem,  naše parta se vám líbí, máte staré kolo a umíte na něm ujet  40 km, přijďte mezi nás.
Více na:   Novobydžovský zpravodaj  č.6/2015,  č.1/2001

Stanovy veteránu

Chceš-li se členem našeho spolku státi, musíš desatero přikázání dbáti.

1)  Základním předpokladem je mít dobové kolo, pojezd nebo archu a to vyžaduje míti ji vždy v cajku.
2)  O ústroji to rovněž platí, retro vybavení s vhodnými doplňky to celé obohatí.
3)  Přímo ideálem je, když máš v souladu kolo, ústroj a k tomu dobrou náladu.
4) Zanech doma starosti, ocenění, řády a tituly a přispěj vkladem do dobré pohody.
5)  Včas na srazu býti, bude tě dochvilnost ctíti.
6) Při akci nezávoď a nepředváděj sílu, drže se pevně kolektivu. Nevyčnívej z řady, vždy jezdíme dohromady.
7) Za provozu dopravních předpisů dbáme, zbytečně se nemotáme a neloudáme.
8)  Každého z nás se týká vždy respektovat pokynů náčelníka.  Náčelník zná paragrafy, řády – se vším si ví okamžitě rady a především partu stmeluje dohromady.
9) Náplní našich akcí je především sportovní vyžití, pohoda, zábava,  s připomínkou  tradice.
10)  Účastníme se vždy rádi oslavných akcí na pozvání. Odměnou nám je, a to se cení, když naše vystoupení publikum potleskem odmění.